Asset Allocation Awards 2023

De winnende asset managers zijn:

 • Asset-Allocation-Awards-Winnaar2020-ASSET-ALLOCATION

  Neuberger Berman

  ASSET ALLOCATION

  Asset Allocation Committee Outlook

 • Asset-Allocation-Awards-Winnaar2020-FIXED-INCOME

  Actiam

  FIXED INCOME

  Actiam Monthly

 • Asset-Allocation-Awards-Winnaar2020-EQUITIES-REGIONAL

  Northern Trust Asset Management

  EQUITIES REGIONAL

  Investment Perspective

 • Asset-Allocation-Awards-Winnaar2020-EQUITIES-SECTOR

  ING Investment Office

  EQUITIES SECTOR

  Maandbericht beleggen

 • Asset-Allocation-Awards-Winnaar2020-ASSET-ALLOCATION-OVERALL

  Northern Trust Asset Management

  OVERALL

  Investment Perspective

Asset-Allocation-Awards-2023-opening-Alpha-Research

Asset Allocation Awards 2023

Op 7 februari 2023 werden voor de achtste keer de Asset Allocation Awards uitgereikt door Alpha Research. De bijeenkomst werd georganiseerd door Financial Investigator.

Alpha Research analyseert elke maand meer dan zestig asset allocatierapporten van asset managers. Dit is de basis van de beleggingsconsensus die maandelijks wordt gepubliceerd en is ook de basis van de toekenning van de awards in de categorieën: Asset Allocation, Fixed Income, Equities Regional, Equities Sector en Overall.

Niet elk rapport komt overigens voor selectie in aanmerking. Een rapport moet voor iedereen toegankelijk zijn, drie jaar bestaan, regelmatig verschijnen, een publicatiedatum hebben, heldere aanbevelingen bevatten en voor vier van de vijf beleggingscategorieën (cash, grondstoffen, vastgoed, obligaties en aandelen) moet minimaal een advies worden gegeven. Via de methodiek van Alpha Research wordt jaarlijks berekend tot welke outperformance de verschillende allocatieadviezen leiden in vergelijking met de prestaties van de markt.

Uitreiking Asset Allocatie Awards 2023

Tijdens de uitreiking van de Awards werden de winnende asset managers geïnterviewd door Eelco Ubbels, Oprichter en CEO van Alpha Research, en Ineke Valke, Senior Investment Strategist bij Wealth Management Partners.

Asset Allocation

Neuberger Berman was de winnaar van de Asset Allocatie Award 2023. Portfolio manager Niall O’Sullivan lichtte de strategie via een digitale verbinding toe en zijn collega Adriaan van Gerrevink nam de prijs in ontvangst.

Neuberger Berman had erop ingezet dat inflatie hoog zou blijven en hun strategie draaide om diversificatie en bescherming tegen inflatie. Grondstoffen boden de bescherming tegen inflatie en deze manager vindt grondstoffen ook structureel interessant. Niall O’Sullivan: “Voor de transitie naar meer duurzame energie bronnen zal in de komende jaren veel behoefte aan koper zijn”. Vastgoed was een onderdeel van hun ‘all weather portfolio’ dat minder goed gepresteerd heeft. Het zat in de portefeuille omdat vastgoed doorgaans bescherming biedt tegen inflatie, maar vastgoed is helaas ook gevoelig voor veranderingen in de rentestand. Op de middellange termijn verwacht Neuberger dat maatschappelijk vastgoed, zoals welzijn en zorg, goed kan presteren, want de waarderingen zijn laag. Wel moeten eerst een aantal onzekerheden worden opgelost. De positie van cash is verbeterd, nu het naast bescherming van de portefeuille, ook enig rendement biedt.

Fixed Income

Het Utrechtse Actiam was de winnaar van de categorie vastrentende waarden. Mehdi Abdi, de manager van het team, nam de prijs in ontvangst. Hij benadrukte dat het hele team verantwoordelijk is voor de goede prestatie van het fonds.

Aan het begin van 2022 was Actiam heel voorzichtig en waren de hoger renderende bedrijfsobligaties onderwogen in hun portefeuille. De politieke spanningen namen duidelijk toe en zij waren daarom defensief gepositioneerd. Gedurende het jaar liepen de risicopremies op en is de manager steeds meer in bedrijfsobligaties gaan beleggen. Zij hebben in januari van dit jaar flink kunnen profiteren van het inkomen van de risicopremies. Verder was Actiam overwogen in Emerging Markets Debt. Op zich heeft deze categorie niet goed gepresteerd in 2022, maar Mehdi stelde vast: “Het uitsluiten van Rusland vanwege het ESG beleid heeft gunstig uitgepakt”. Actiam is wat terughoudend met de categorie high yield, vanwege de kwestbaarheid bij een recessie.

Equities Sector

ING Investment Office (ING IO) won de prijs voor de best renderende sector allocatie. Team hoofd Bob Homan nam de prijs in ontvangst. Hij vond het: “Goed te zien dat ook Nederlandse partijen genomineerd zijn en prijzen in de wacht slepen”. Het is de derde keer sinds 2019 dat het team de award voor sector allocatie wint! In hun strategie bepalen strategen de top-down positionering, maar wordt ook de bottom-up analyse meegenomen.

Net als Neuberger verwachtte ook ING IO dat inflatie langer hoog zal blijven en ook dat de rente zou oplopen. Zij hadden de sector Energie en Financials overwogen. Op het einde van 2022 hebben zij de overweging van Energie teruggedraaid, ondanks dat zij de sector nog steeds goedkoop vinden. De nutssector was en blijft onderwogen gezien het risico op afroming van de winsten. Eind 2022 is er gedraaid van een focus op waarde naar groei. Bob Homan: “De verschillen in behaalde rendementen tussen sectoren zijn doorgaans erg groot en goede sectorallocatie is van groot belang”.

Equities Regional én Overall

Northern Trust Asset Management wist twee Asset Allocation Awards binnen te slepen: de regionale aandelenallocatie en de overall award. De overall award is voor die vermogensbeheerder die de beste resultaten heeft behaald wanneer de verschillende categorieën bij elkaar worden opgeteld. Strateeg Wouter Sturkenboom nam de twee Awards in ontvangst.

Northern Trust AM had begin 2022 een defensieve positionering, waarbij zij Amerika overwogen en Opkomende Markten juist sterk onderwogen. De renteverhogingen door de Amerikaanse Fed en de economische tegenwind waren slecht voor opkomende markten, voor zowel aandelen als obligaties. Wouter Sturkenboom: “Northern Trust AM is structureel bezorgd over de koers van China, hoewel China op korte termijn zal opveren door het loslaten van de strenge coronabeperkingen”. Om deze reden overweegt Northern Trust AM grondstofrijke markten. Op dit moment is de manager veel minder defensief gepositioneerd en ligt de portefeuille meer in lijn met de benchmark.

Na het in ontvangst nemen van de Overall Award werd ingegaan op het nieuwste Capital Market Assumptions rapport van Northern Trust.

Het grootste verschil tussen het rapport van dit jaar en vorig jaar is het verwachte rendement voor zowel wereldwijde als Amerikaans high yield bedrijfsobligaties. Het hogere verwachte rendement komt onder andere door een hoger startpunt qua rente niveau. Wat volgens Wouter Sturkenboom ook opvalt is dat: “De gemiddelde kredietkwaliteit van de high yield benchmark is toegenomen naar BB”.

Ondanks de stevige daling van aandelenmarkten in het afgelopen jaar blijven de verhogingen van de expected returns van aandelen binnen de perken. Wouter Sturkenboom: “Door de krappe arbeidsmarkt in ontwikkelde markten zullen winstmarges de komende jaren lager uitvallen, wat het verwachte rendement van aandelen beperkt”.

Binnen aandelenregio’s was de grootste verhoging van verwacht rendement te vinden bij Japanse aandelen. Door de correctie van afgelopen jaar zijn waarderingen afgenomen en is het startpunt gunstiger volgens Northern Trust Asset Management.

Asset Allocatie Debat 2023

Het Asset Allocatie Debat ging aan de uitreiking vooraf en stond in het teken van actuele thema’s als inflatie, de vraag of ‘TINA’ voorbij is, de invloed van ESG en natuurlijk: asset allocatie. Onder leiding van Eelco Ubbels van Alpha Research en Ineke Valke, senior investment strategist bij Wealth Management Partners gingen de volgende vier experts met elkaar in debat: Jelte de Boer, directeur Optimix Vermogensbeheer, Rob Brand, head of portfolio management van Blue Sky Group, Judith Sanders, sustainable investment strategist bij ABN Amro en Kees van de Velde, managing partner van vermogensbeheerder Capital HQ.

Inflatie

Over de invloed van de inflatie waren de experts het met elkaar eens: die is groot. Vooral energie is een belangrijke factor. Jelte de Boer: “Inflatie is post-covid ingezet door problemen in de waardeketens van bedrijven en hoge energieprijzen. Service-inflatie is nog hoog maar zal de neerwaartse trend van huizenprijzen volgen”. Rob Brand sluit de mogelijkheid van een meer hardnekkig hoge inflatie niet uit met het oog op structureel hoge energieprijzen en het na-ijl effect van hogere looneisen. Ook Judith Sanders verwacht dat energieprijzen structureel hoog zullen blijven, maar: Goed gevulde gasvoorraden, het weer op sterkte komen van Franse kerncentrales en ontwikkelingen in hernieuwbare energie bieden lichtpuntjes. Kees van de Velde is nog niet overtuigd: “Het gasverbruik is dan wel meegevallen, maar hoe hou je in de toekomst dat lagere gebruik vast? Inflatie blijft hoog!”.

Aandelen

Ook over de vraag of er inmiddels een alternatief voor aandelen is waren de experts het wel grotendeels eens: TINA (There Is No Alternative) ligt nog niet achter ons. De markt zal volatiel blijven, maar de reële rente is nog steeds negatief. Alleen ABN Amro onderweegt aandelen in de modelportefeuille.

Energie

Een gewetensvraag voor het panel was of je als belegger in fossiele energie mag blijven beleggen. De experts waren van mening dat het een principiële keuze moet zijn: je bent principieel of niet. Kees van de Velde lijkt het op lange termijn niet verstandig in fossiel te beleggen. Judith Sanders beaamt dat de afwezigheid van fossiele industrie in portefeuille geld heeft gekost in 2022. Rob Brand: BSG blijft beleggen in de fossiele industrie, maar wel in combinatie met engagement. Jelte de Boer: Het hangt van de klant af hoever je wilt gaan met duurzaamheid. Optimix heeft fossiele energie overigens wel afgebouwd na de sterke performance in 2022.

In het verlengde hiervan ligt de vraag of nu weer in wapens belegd kan worden. Judith Sanders en Rob Brand sluiten wapens uit Judith Sanders: Je weet nooit zeker aan wie de wapens geleverd worden en ze kennen vaak een tweede leven dat niet te controleren is. Rob Brand maakt wel een kanttekening: “Niet alles sluiten we uit, we beleggen bijvoorbeeld wel in producenten van radarapparatuur. In dit verband kwam ook  de SFDR-verordening ter sprake. Judith Sanders: “Het belang van SFDR is transparantie, de verschillen binnen de lichtgroene ‘artikel 8’-fondsen zijn nog te groot. Het panel was het er over eens dat in de loop van de tijd meer duidelijkheid zal ontstaan en de fondsenclassificatie zal consolideren.

Geopolitiek

Geopolitiek wordt steeds belangrijker. Wat vindt het panel hiervan? China en Rusland worden duidelijk als risico gezien. Vanuit beleggersperspectief is China het grootste risico. Kees van de Velde wijst op het feit dat: “De VS wil China ontkoppelen van technologische ontwikkelingen. Dit is niet altijd in lijn met Europese belangen.

Asset Allocatie

Last but not least: het thema asset allocatie. Wat moet je de komende drie jaar wel en niet hebben? Maakt de inmiddels hogere rente obligaties weer aantrekkelijk? En de klassieke portefeuille met 60% aandelen, 40% obligaties?

Kees van de Velde vindt de 60-40 verdeling nog goed. Binnen aandelen is de keuze volgens hem niet makkelijk: Capital HQ heeft een voorkeur voor de technologiesector en verwacht juist minder van grondstoffen. Rob Brand ziet ook dat er nu goede cijfers verschijnen, maar maakt daarbij de kanttekening dat één zwaluw nog geen zomer maakt. 2022 was een verschrikkelijk jaar voor de 60/40 portefeuille, want zowel aandelen als obligaties kregen harde klappen. Dit heeft ook het geloof in tactische asset allocatie aangetast. Jelte de Boer geeft de voorkeur aan een minimum aan cash, aandelen bieden een beter perspectief, ook metalen en andere grondstoffen kunnen het goed doen. Jelte de Boer: “Iedereen verwacht een recessie, maar wat als nu de recessie uitblijft of minder erg is dan verwacht?”. Judith Sanders merkt op dat ABN Amro momenteel onderwogen is in aandelen en overwogen in liquiditeiten: De beurs heeft nog niet alles ingeprijsd. Qua sectoren is ABN Amro verder neutraal gepositioneerd. Jelte de Boer en Rob Brand zijn beide geen voorstander van een overweging in cash. Rob Brand: Wij verwachten dat inflatie de komende jaren binnen een bandbreedte van 2%-5% zal liggen en dat is goed voor aandelen. Ook Jelte de Boer ziet perspectief voor aandelen, met name voor bedrijven met pricing power, zoals in de farmaceutische sector.

Nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Alpha Research

Alpha Research is hét onafhankelijk onderzoeksbureau voor de professionele belegger.