Asset Allocation Awards 2020

De volgende asset managers ontvingen een Asset Allocation Award:

 • Asset-Allocation-Awards-Winnaar2020-ASSET-ALLOCATION

  Aberdeen Standard Investments

  ASSET ALLOCATION

  Oordeel: complete analyse met helder aanbevelingen, die leidden tot een outperformance van 3,17%.

 • Asset-Allocation-Awards-Winnaar2020-FIXED-INCOME

  Wellington Management

  FIXED INCOME

  Oordeel: toegankelijke aanbevelingen met een duidelijke toelichting per obligatiecategorie, resulterend in een outperformance in deze categorie van 0,84%.

 • Asset-Allocation-Awards-Winnaar2020-EQUITIES-REGIONAL

  Columbia Threadneedle Investments

  EQUITIES REGIONAL

  Oordeel: in deze lastige categorie bleef Columbia Threadneedle Investments consequent positief over Amerikaanse aandelen, waardoor het advies een outperformance van 1,22% wist te bereiken.

 • Asset-Allocation-Awards-Winnaar2020-EQUITIES-SECTOR

  ING Investment Office

  EQUITIES SECTOR (2e jaar op rij)

  Oordeel: zeker niet alle asset managers geven sectoradviezen. ING doet dat wel en heeft het afgelopen jaar de sector energie onderwogen. Dit resulteerde in een outperformance van 0,96%.

 • Asset-Allocation-Awards-Winnaar2020-ASSET-ALLOCATION-OVERALL

  Aberdeen Standard Investments

  OVERALL

  Oordeel: wat voor de Award voor asset allocatie geldt is voor Aberdeen Standard Investments ook van toepassing op de Award in de categorie ‘Overall’: concreet, helder en met een consistente kwaliteit. In vergelijking met de markt zou op basis van de adviezen een outperformance van 1,73% behaald zijn.

Play Video

Asset Allocation Awards voor de vijfde keer uitgereikt

Op 4 februari 2020 werden in het Rosarium in Amsterdam voor de vijfde keer de Asset Allocation Awards door Alpha Research uitgereikt. In een bijeenkomst met asset managers, institutionele beleggers en vermogensbeheerders maakte Eelco Ubbels, directeur van Alpha Research, de winnaars bekend na afloop van het Nationale Asset Allocatie Debat.

Maandelijks analyseert Alpha Research meer dan zestig asset allocatierapporten van asset managers. Dit is de basis van de beleggingsconsensus die maandelijks wordt gepubliceerd en is ook de basis van de toekenning van de awards in de categorieën: Asset Allocation, Fixed Income, Equities Regional, Equities Sector en Overall.

Niet elk rapport komt overigens voor selectie in aanmerking. Een rapport moet voor iedereen toegankelijk zijn, drie jaar bestaan, regelmatig verschijnen, een publicatiedatum hebben, heldere aanbevelingen bevatten en voor vier van de vijf beleggingscategorieën (cash, grondstoffen, vastgoed, obligaties en aandelen) moet minimaal een advies worden gegeven. Via de methodiek van Alpha Research wordt jaarlijks berekend tot welke outperformance de verschillende allocatieadviezen leiden in vergelijking met de prestaties van de markt.

Het Nationale Asset Allocatie Debat

Wat zijn de gevolgen van de lage rente en hoe moeten beleggers daarmee omgaan? Dat was het centrale thema van het Nationale Asset Allocatie Debat dat voorafgaand aan de uitreiking van de Asset Allocation Awards werd gehouden. Rond dit thema was een drietal stellingen geformuleerd:

 • De lage rente zorgt ervoor dat alle asset classes duur zijn
 • Hoe kan er in 2020 defensief worden geïnvesteerd?
 • Welke alternatieven zijn er voor TINA?

Marc Rovers, hoofd Euro Credit bij Legal & General Investment Management en Olaf van den Heuvel,
Chief Investment Officer bij Aegon Investment Management gaven ieder met een eigen visie een voorzet voor het debat.

Biedt credit nog mogelijkheden?

Marc Rovers hield een pleidooi voor Euro corporate bonds. “Bonds zijn altijd een belangrijke diversifieer geweest”, aldus Marc Rovers. “Bovendien: in omstandigheden waar aandelen aantrekkelijk lijken moet je meewegen dat niet iedereen een volatiliteit van 19% en een maximum drawdown van 61% kan managen”. Nu investeren Investment Grade Corporate Bonds heeft volgens Marc voor- en nadelen, maar de balans slaat door naar de voordelen. Er is een beperkte correlatie met aandelen, de markt is gegroeid in omvang en samenstelling. Daardoor kan je je richten op specifieke marktsegmenten en looptijden. Marc: “ Met investment grade Euro-bedrijfsobligaties zijn er veel mogelijkheden om alpha te generen door navigeren bij verschillende marktomstandigheden”.

Zijn Alternatives een goed alternatief?

Olaf van den Heuvel hield de toehoorders voor dat alternatives in de huidige marktomstandigheden veel voordelen bieden: toegevoegd rendement, zoals een premies op illiquiditeit, complexiteit en omvang, samen met een betere spreiding in de portefeuille. “Alternatieve markten zijn minder efficiënt dan hun reguliere tegenhangers, daar kan je gebruik van maken” aldus Olaf. Daarnaast biedt het kansen op meer exposure naar nieuwe terreinen zoals ‘real assets’ door investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur, of direct naar consumenten via beleggingen in hypotheken. Andere voordelen: garanties (onderpand) en diverse ESG-mogelijkheden via specifieke projecten en leningen.

Het debat

Het daarop volgende debat, in drie korte sessies, werd geleid door Eelco Ubbels van Alpha Research en Ineke Valke, Senior Investment strategist bij Rabobank.

De eerste stelling “De lage rente maakt alle asset classes duur” werd vanuit het perspectief van pensioenbeleggers besproken door Marc Rovers (Legal & General Investment Management), Mariska Douwens (MN Services), Frank Vinke (PGGM) en Hans de Ruiter (Pensioenfonds TNO).

“Het is lastig te definiëren waar de pijngrens ligt”, vond Mariska Douwens. “Je moet deze vraag vanuit het perspectief van de deelnemers beantwoorden” was de stelling van Hans de Ruiter. Hij bepleitte de voordelen van het beleggen in alternatives omdat dit neerkomt op een lager risico, o.m. door de mindere liquiditeit. Dat laatste vond Marc Rovers lastig te managen, hij zette daar credit tegenover met de voordelen die hij al eerder in zijn presentatie had geschetst. Frank Vinke was van mening dat het uitblijven van inflatie voor onzekerheid zorgt, ook bij economen. “Als inflatie oploopt dan hoop ik dat dat snel gebeurt”, vond Marc Rovers. “Bij een geleidelijk oplopen krijgen we te maken met een langere periode van negatieve returns”.

Marc Rovers (Legal & General Investment Management), Mary Pieterse-Bloem (ABN Amro), Olaf van den Heuvel (Aegon Asset Management) en Michel Engbers (NN Bank) discussieerden vervolgens over de tweede stelling: “Kan er nog defensief belegd worden in 2020?“

“Defensief is bij ons risicoprofiel 3”, aldus Mary Pieterse-Bloem, “risicoprofiel 4 biedt betere kansen”. Zij onderkende het probleem dat instituten een charitas hebben die geen hoger risico mogen aangaan. Vaak is dat statutair vastgelegd. Michiel Engbers stelde dat liquiditeit een ander profiel heeft gekregen. Er is meer risico-adoptie. NN Bank heeft bijvoorbeeld goud toegevoegd dat geen flexibiliteit in zich heeft. Ook heeft investment-grade en High Yield meer aandacht gekregen als alternatief. “Je moet overigens goed in de gaten houden dat de fondsen waarin je belegt ook niet qua risico opschuiven”, aldus Michiel. Olaf van den Heuvel wees nogmaals op de voordelen van alternatives. Mary Pieterse Bloem zette daar tegenover dat dit in haar positie minder aantrekkelijk is, omdat er vooral op liquiditeit gelet moet worden.

Over de derde stelling: “Wat zijn de alternatieven voor ‘There Is No Alternative’ (TINA)?” gingen tot besluit van de debatsessie Olaf van den Heuvel (Aegon Asset Management), Lukas Daalder (BlackRock), Jelte de Boer (Optimix), en Wouter Weijand (Providence Capital) in discussie.
Volgens Wouter Weijand biedt private debt als alternatief voordelen. Het levert 4%-5% rendement op, waarvan 2% inflatiepremie. “Je wordt betaald voor het risico dat je neemt”. Jelte de Boer was van mening dat in een goed gespreide portefeuille staatsobligaties nog best wel wat opleveren. “Duration heeft nog wel een rol”, vond Jelte de Boer. Lucas Daalder verwees naar de sheet ‘Rolling the dice’, die bij het debat werd gepresenteerd. Beleggers moeten voor hetzelfde rendement als twintig jaar geleden veel meer risico nemen. In 1995 leverde een portefeuille met 100% bonds 7,% op bij een standaarddeviatie (risico) van 6. Twintig jaar later biedt een mixed portfolio met aandelen, alternatives en onroerend goed een rendement van 7,8% bij een standaarddeviatie van 17,2! “We moeten het verwacht rendement temperen”, vond Lucas Daalder. “Bieden hedge funds een alternatief?”, vroeg Eelco Ubbels als moderator. Volgens Jelte de Boer is de lage correlatie met aandelen een voordeel. Wouter Weijand en Olaf van den Heuvel hebben er niet zo veel mee. Beperkte opbrengst tegen hoge kosten, zo was de redenering. Biedt thema-beleggen dan een goed alternatief? Volgens Lucas Daalder als het ook iets toevoegt, bijvoorbeeld infrastructuur. Dat is ook volgens Wouter Weijand een goed segment met een goede dividendopbrengst. Tenslotte de vraag of het beleid van de Japanse Centrale Bank die nu ook aandelen opkoopt voordelen kan bieden. “Nee”, was het unanieme antwoord, “dat zou een teken van wanhoop zijn”.

Nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Alpha Research

Alpha Research is hét onafhankelijk onderzoeksbureau voor de professionele belegger.