Asset Allocation Awards 6 februari 2018

Op 6 februari 2018 reikte Alpha Research de Asset Allocation Awards uit. Met voor de eerste keer de uitreiking van de Award voor Sector Allocation.

 • Asset-Allocation-Awards-Winnaar2018-Credit-Allocation

  Schroders

  Overall Allocation Award winnaar

  Rapport: Global market perspective

  • Quarterly report
  • +30 pages
  • Clear recommendation
  • Recommendations for all asset classes
 • Asset-Allocation-Awards-Winnaar2018-Credit-Allocation

  Barclays

  Credit Allocation Award winnaar

  Rapport: In Focus: Markets As We See Them

  • Second award in a row
  • Quarterly report
  • Clear recommendations
  • Good start in 2017
  • Close finish
 • Asset-Allocation-Awards-Winnaar2018-Regional-Allocation

  Natixis Asset Management

  Regional Allocation Award winnaar

  Rapport : Allocation Perspective

  • Quarterly report
  • 10 pages
  • Key takeaways
  • All asset classes
 • Asset-Allocation-Awards-Winnaar2018-Sector-Allocation

  J.P. Morgan Asset Management

  Asset Allocation Award winnaar

  Rapport: Global Asset Allocation Views

  • Third award in a row
  • Quarterly report
  • Compact, 4 pages
  • Clear recommandations
 • Asset-Allocation-Awards-Winnaar2018-Sector-Allocation

  Nordea

  Sector Allocation Award winnaar

  Rapport : Global Asset Allocation Strategy

  • First Sector Allocation Award
  • Monthly report
  • 30 pages
  • All asset classes
Play Video

Verslag Asset Allocation Awards 2018

Op dinsdag 6 februari vond voor het derde jaar op rij de uitreiking van de Asset Allocatie Awards plaats.

Het Nationale Asset Allocatie Debat ging aan de uitreiking vooraf en stond in het teken van het thema 'Lage groei, lage rente, lage rendementen?' Onderdeel van het debat waren de presentaties van drie asset allocatiespecialisten: Ewout van Schaick, Head of Multi Asset Portfolios, NN Investment Partners, Olaf van den Heuvel, Chief Strategist & Head Multi Asset Group, Aegon Asset Management en Corné van Zeijl, Strategist bij ACTIAM. Uiteraard kwamen ook de forse koerscorrecties van de voorafgaande dag ter sprake.

Tijd voor een pauze?

“Tijd voor een pauze?”, was de centrale vraag van Ewout van Schaick. Gedreven door sterke economische fundamentele data (zowel de economie als de bedrijfswinsten) staan aandelen met stip op nummer één. Belangrijk is dat het met de inflatie nog wel mee lijkt te vallen, al is er  wat onrust bij beleggers ontstaan zoals de recente koersbewegingen laten zien. Vooralsnog blijven centrale banken nog rustig. Wel zijn er volgens Ewout van Schaick op middellange termijn enkele risico’s. Een oplopende inflatie kan tot een kantelend monetair beleid leiden en er kunnen onevenwichtigheden ontstaan. Dan zijn er nog de (geo-) politieke gevaren. Van belang is om de gedragsaspecten in de gaten te houden, een essentieel onderdeel in de analyse van NN Investment Partners. Ewout van Schaick wijst o.a. op het sterke bullish sentiment, terwijl de risico-aversie op een erg laag punt is beland. Kortom, exuberant beleggersgedrag verhoogt het correctierisico op korte termijn. Met deze waarschuwing in het achterhoofd, kan volgens NN Investment Partners nog steeds voor groei activa worden gekozen.

Invloed van de vergrijzing

Olaf van de Heuvel van Aegon Asset Management schetste op basis van de economische data eveneens een fundamenteel rooskleurig beeld. De beren op de weg zouden de arbeidsmarkt kunnen zijn, waar bij het huidige groeitempo de rek eruit raakt, en een verkrapping van het monetaire beleid dat in combinatie met hoge schulden voor een rem op de groei kan zorgen. Een opvallend element in de presentatie was de invloed van de vergrijzing. Hiervan was tot nu toe de grootste impact, namelijk meer sparen en minder investeren, in Europa, Japan en China, maar recente analyse wijzen erop dat in de VS nu het hoogtepunt wordt bereikt, terwijl elders de invloed geleidelijk afneemt. Het geheel overziend zal volgens Aegon de volatiliteit toenemen, en de rendementen van de traditionele activa lager worden. Aegon ziet in de huidige omstandigheden aantrekkelijke kansen voor de meer illiquide beleggingen, zoals Nederlandse hypotheken en ABS’s.

Oververhit sentiment

Qua analyse van de economische fundamenten zat Corné van Zeijl (ACTIAM), op de lijn van de twee andere sprekers: de vooruitzichten zijn goed. In een aantal heldere grafieken liet hij verschillende ontwikkelingen de revue passeren. De risicopremies voor aandelen zijn nog steeds redelijk, al zijn deze voor Amerikaanse aandelen inmiddels (te) laag geworden. De rendementen op obligaties zullen laag tot negatief worden door stijgende inflatieverwachtingen en de centrale banken die daarom het QE-beleid gaan afbouwen. Corné was wel redelijk positief op onroerend goed. Een sector die op korte termijn beïnvloed wordt door de rentebewegingen, maar op de langere termijn kansen biedt op grond van de lage relatieve waardering. De recente koersdaling is een duidelijk gevolg van een oververhit sentiment. ACTIAM had daarop ingespeeld en onlangs haar aandelenpositie verlaagd in afwachting van een goed instapmoment.

Debat Asset Allocation Awards 2018

Voorafgaand aan de uitreiking van de Asset Allocatie Awards organiseerde Alpha Research op dinsdag 6 februari ook het Nationale Asset Allocatie Debat. Dit debat ging tussen de drie asset allocatiespecialisten: Ewout van Schaick, Head of Multi Asset Portfolios, NN Investment Partners, Olaf van den Heuvel, Chief Strategist & Head Multi Asset Group, Aegon Asset Management en Corné van Zeijl, Strategist bij ACTIAM. Eelco Ubbels legde namens Alpha Research de heren het vuur aan de schenen aan de hand van een aantal prikkelende stellingen.

Debat met NN IP, Aegon AM en ACTIAM

Politieke risico’s was het eerste onderwerp wat ter sprake kwam. Op de vraag of het reëel is te veronderstellen dat na het Verenigd Koninkrijk nog meer landen uit de EU willen kwam een duidelijk antwoord: “Nee!”. De Brexit zal een afschrikwekkend voorbeeld zijn voor andere landen. Maar de Brexit zelf zal wel degelijk een probleem worden. En niet alleen voor het Verenigd Koninkrijk zelf. Ook landen op het continent, waaronder Nederland, zullen er last van krijgen. Moeten we UK aandelen dan maar mijden? Alleen NN Investment Partners is nog negatief, de anderen zijn neutraal. De Italiaanse verkiezingen op 4 maart worden door iedereen nu afgedaan als een non-event. Maar naar mate de verkiezingsdatum dichterbij komt, zou het risico van een Europa onwelgevallige uitslag in geprijsd kunnen gaan worden.

Inflatie

Inflatie was het volgende onderwerp bij het Asset Allocatie debat. Volgens Ewout van Schaick (NN IP) zal de krapte op de arbeidsmarkt zowel in Europa als in Amerika tot loonstijgingen en vervolgens inflatie leiden. Olaf van den Heuvel (Aegon AM) vult aan dat het bij een stijgende inflatie toch vooral zaak is om in aandelen belegd te zijn, omdat bedrijven dan in staat zullen zijn door prijsverhogingen ook hun winsten te vergroten. Corné van Zeijl (ACTIAM) waarschuwt dat bij een te snelle loonstijging bedrijven niet in staat zullen zijn hun prijzen snel genoeg aan te passen. In dat geval is inflatie nadelig voor het bedrijfsleven.

Dollar

De zwakke dollar zorgt er nu voor dat de inflatie in Europa nog laag uitvalt, maar blijft dat zo? Hier verwacht men niet snel een ommekeer. De dollar kan nog wel even zo goedkoop blijven door het wantrouwen jegens Trump en het grote begrotingstekort van de Verenigde Staten. Ook het feit dat op dit moment de ECB en de Bank of Japan meer rentestijgingen in het verschiet hebben dan de FED, zorgt ervoor dat de druk op de dollar aan kan houden. Het lijkt erop dat de Amerikanen wel blij zijn met hun zwakke munt.

Hoe belangrijk is de opvolger van Mario Draghi?

Over de ECB gesproken, hoe belangrijk is het eigenlijk wie eind volgend jaar de opvolger gaat worden van Mario Draghi? Corné van Zeijl (ACTIAM) verwacht een opvolger uit het noorden van Europa. En dat is dan iemand die een stuk meer ‘hawkish’ zal zijn ten opzichte van de Zuid-Europese landen dan Draghi. Olaf van den Heuvel (Aegon AM) verwacht dat landen als Italië een verdubbeling van de rente eigenlijk niet goed aan zullen kunnen. Dus een meer ‘hawkish’ beleid is niet per sé goed voor de markten.

Japan

Bij de vraag Amerika of Europa zijn de meningen verdeeld. Olaf van den Heuvel (Aegon AM) vindt Amerika door de belastingplannen van Trump niet veel duurder meer dan Europa, en daarom nog steeds aantrekkelijk. Ewout van Schaick (NN IP) denkt dat de positieve effecten van het belastingplan nu wel in geprijsd zijn, en dat de voordelen van een losser fiscaal beleid in Europa nog moeten gaan komen. Meer overeenstemming is er over Japan. Het economisch momentum is positief en het land is overwogen in de portefeuilles.

High yield bonds

Over high yield bonds verschillen de asset allocatiespecialisten duidelijk van mening. Ewout van Schaick (NN IP) is binnen fixed income verschoven van investment grade bonds naar high yield bonds, omdat dit één van de weinige onderdelen van fixed income is, waar nog iets te verdienen is. Corné van Zeijl (ACTIAM) is een andere mening toegedaan. Hij vindt dat het rendement op high yield bonds simpelweg te laag is. Beleggers worden onvoldoende gecompenseerd voor de risico’s die ze lopen. Ook voor wat betreft emerging markets bonds bestaat er verschil van inzicht. Voor Olaf van den Heuvel (Aegon AM) steekt deze categorie er op dit moment bovenuit binnen fixed income. Hier is nog wel wat rendement te halen. Ewout van Schaick (NN IP) is voorzichtiger als hij spreekt over de laatste fase van de credit cycle, waarin hij eigenlijk op zoek is naar het moment om uit te stappen.

Al met al zorgden de heren voor een levendige discussie over een aantal brandende actuele vraagstukken. Zoals altijd zal de toekomst ons leren wie er gelijk heeft gehad. Alpha Research zal dit zeker voor u in de gaten houden.

Nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Alpha Research

Alpha Research is hét onafhankelijk onderzoeksbureau voor de professionele belegger.