Asset Allocation Awards

Wie zijn de beste Asset Allocators?

Privacy Verklaring

Alpha Research, gevestigd aan Lijsterstraat 45, 7051 XS te Varsseveld, is eigenaar van de website assetallocationawards.nl. en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Alpha Research verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich via de website assetallocationawards.nl (of op basis van een email van Asset Allocation Awards) heeft aangemeld en gebruik maakt van onze diensten.

Deze aanmelding verloopt via MailChimp, Crowdcast of ander platform waar geïnteresseerden zelf hun gegevens invoeren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam, voor en achternaam
 • Bedrijf
 • Functie
 • E-mailadres

Alpha Research maakt op haar websites geen gebruik van cookies (klik hier voor een toelichting).

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Alpha Research verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Toezending van rapporten van Alpha Research.
 2. Uitnodigingen voor beleggingsseminars en andere evenementen die zich richten op professionele beleggers.
 3. Het aanmelden voor de onder punt 2 genoemde bijeenkomsten.
 4. Het aanmaken van deelnemerslijsten voor de onder punt 2 genoemde bijeenkomsten. Deze deelnemerslijsten worden alleen vervaardigd voor de organisatie van het evenement door Alpha Research zelf. Zie hiervoor ook onder “Delen met derden”.
 5. Het aanmaken van naambadges voor de deelnemers aan de onder punt 2 genoemde bijeenkomsten. Op deze badges staat uw naam en bedrijfsnaam vermeld.

Verder analyseert Alpha Research (anonieme) generieke data voor de analyse van het gebruik van de websites. Zie onder de betreffende paragraaf.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Alpha Research bewaart uw gegevens vanaf het moment dat u zich met uw (zakelijk) emailadres heeft aangemeld. Wanneer u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, dan worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd. Alpha Research heeft geen wettelijke verplichting om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren.

 

Delen met derden

Alpha Research deelt uw persoonsgegevens niet met verschillende derden. Uitzonderingen zijn 1) een eventuele wettelijke verplichting; 2) uw deelname aan (online) bijeenkomsten die door Alpha Research worden georganiseerd in samenwerking met sponsoren. De gegevens die u invult (e-mail, voornaam, achternaam, functie en werkgever) kunnen na aanmelding worden gedeeld met sponsoren die betrokken zijn bij de organisatie van het evenement. Dit wordt aangegeven in de uitnodigingen die Alpha Research verstuurt en op het aanmeldingsformulier. Zowel intern - tussen medewerkers - als extern - met sponsoren - zijn afspraken gemaakt die de vertrouwelijkheid van de gegevens garanderen.

 

In kaart brengen bezoek websites

Voor analyse van het bezoek websites maakt Alpha Research gebruik van Google Analytics. Deze dienst wordt gebruikt om te kunnen bijhouden hoe vaak en hoe bezoekers de websites gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Alpha Research verzamelt geen IP-adressen. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google zou informatie aan derden kunnen verstrekken indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door middel van een verzoek per e-mail naar office@alpharesearch.nl. Alpha Research zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Alpha Research neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. MailChimp, Crowdcast of ander platform (dat gebruikt wordt voor het aanmelden en vastleggen van e-mailadressen) heeft een eigen beveiligingssysteem.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze websites richten zich op professionele beleggers en heeft dus niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Buiten het gegeven van een zakelijk e-mailadres, kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming van de ouders (of wettelijke vertegenwoordigers) gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Wijzigingen in deze Privacy Verklaring

Alpha Research behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring indien nieuwe omstandigheden dit noodzakelijk maken. Door de Verklaring met enige regelmaat te raadplegen kunt u zich op de hoogte stellen van deze wijzigingen. De datum van de laatste aanpassing staat onderaan deze Privacy Verklaring.

 

Vragen of klachten?

Zijn er vragen, of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact opnemen met Alpha Research:

 • Mailen: office@alpharesearch.nl
 • Schrijven: Lijsterstraat 45, 7051 XS Varsseveld, t.a.v. Office Management

Alpha Research wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Alpha Research

KvK-nummer: 54731895

Bereikbaar via:

 • Bellen: 085 - 902 47 55
 • Mailen: office@alpharesearch.nl
 • Schrijven: Lijsterstraat 45, 7051 XS Varsseveld

Laatste wijziging: 19 januari 2023

Nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Alpha Research

Alpha Research is hét onafhankelijk onderzoeksbureau voor de professionele belegger.